เครื่องซีลสูญญากาศ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดอากาศ ออกจากถุงเพื่อทำให้ภายในถุงอยู่ในสภาวะไร้ซึ่งมวลอากาศ เพื่อช่วยในการเก็บรักษาวัตถุที่อยู่ภายในถุง ให้มีอายุในการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น ทั้งนี้ไม่ใช่วัตถุทุกชนิดจะสามารถยืดอายุออกไปได้ด้วยการซีลสูญญกาศ แต่จะต้องเป็นวัตถุที่มีความอ่อนไหวต่ออากาศภายนอกจึงจะได้ผลดี การทำให้ภายในถุงเป็นสูญญากาศนั้นยังช่วยชะลอการเติบโตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ภายในวัตถุดิบได้อีกด้วย ตัวอย่างของวัตถุดิบที่เราสามารถยืดอายุได้ด้วยการซีลสูญญากาศได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว เนื้อหมัก ผักดอง ลูกชิ้น อาหารต่างๆ เครื่องเพชร พลอย บอร์ดวงจร เหล็ก สมุนไพร อาหารสัตว์ ฯลฯ

เครื่องซีลถุงสูญญากาศต่างกับ เครื่องซีลปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบทั่วไปตรงที่มีการเพิ่มระบบ ซีลสูญญากาศลงไปก่อนทำการปิดปากถุง(กล่าวคือเป็นเครื่องซีลสูญญากาศเป็นเครื่องที่ถูกพัฒนามาจากเครื่องซีลถุงรีดร้อนด้วยขดลวดอีกทีหนึ่ง)ดังนั้นถุงซีลสูญญากาศที่นิยมใช้จึงเป็นถุงพลาสติก เพื่อให้ขดลวดความร้อนสามารถทำการหลอมละลายเนื้อพลาสติกให้จับตัวกันและปิดปากถุงได้อย่างเรียบสนิทกลายเป็นรอยแถบซีลที่สวยงาม

หลักของการซีลสูญญากาศด้วยเครื่องซีลสูญญากาศ โดยทั่วไปแล้ว ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่

1) การซีลสูญญากาศด้วยระบบห้องปิด (Vacuum Chamber)

2) การซีลสูญญากาศด้วยระบบลิ้นดูด (Suction Tube)

โดยทั้งสองแบบจะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเหมาะแก่การใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
การซีลสูญญากาศด้วยระบบห้องปิด Vacuum Chamber เป็นการซีลสูญญากาศที่จะทำการดูดอากาศออกหมดทั้งห้องซีล พูดง่ายๆคือ การทำพื้นที่ๆหนึ่งภายในตัวเครื่องให้กลายเป็นห้องปิดสนิทโดยไม่มีอากาศไหลเข้าหรือออก แล้วต่อท่อดูดอากาศเชื่อมกับปั๊มลมแบบดูดอากาศ (Vacuum Pump) หลังจากที่ปั๊มลมทำการดูดอากาศออกจากห้องสูญญกาศจนถึงจุดที่เราต้องการแล้ว แถบซีดความร้อนจะทำการซีลปิดปากถุงในทันทีก่อนที่ปั๊มลมจะหยุดทำงานและปล่อยให้อากาศภายในห้องซีลสูญญากาศกลับสู่สภาวะปกติ (ทั้งนี้การจะรู้ได้ว่าแรงดันจะถึงจุดที่เราต้องการแล้วหรือยัง จะต้องทำการติดเกจวัดแรงดันไว้ภายในห้องหรือภายในส่วนของระบบก่อน)

การซีลสูญญากาศด้วยระบบบลิ้นดูด Suction Tube เป็นการซีลสูญญากาศด้วยลิ้นดูดสูญญากาศที่ออกแบบมาให้มีความบางเป็นพิเศษคู่กับปั๊มดูดอากาศขนาดเล็ก(มีลักษณะคล้ายปั๊มที่ใช้ภายในตู้เลี้ยงปลา) เพื่อจะได้สอดลิ้นดูดเข้าไปภายในถุงที่เราต้องการจะซีลสูญญกาศได้ง่ายและ สามารถชักออกได้อย่างรวดเร็วโดยยอมให้อากาศไหลย้อนออกมาน้องที่สุด ทันทีที่เริ่มทำงานเครื่องจะนำลิ้นดูดสูญญากาศเข้าไปภายในถุงเพื่อทำการดูด อากาศออก พอแรงดันถึงจุดที่เราได้ตั้งค่าไว้ ลิ้นดูดสูญญากาศจะถูกชักออกอย่างรวดเร็วแล้วแถบซีลจะรีบปิดลงก่อนที่อากาศจะ ไหลเข้ากลับเข้าไปไปภายในถุง